Wat betekent Zenshin?

 

Dat is de vraag die mij al jaren door het hoofd gaat. Het is mij nog altijd niet helemaal duidelijk wat zenshin nou precies betekend of welke filosofie het met zich meedraagt.

Gelukkig leven we op dit moment in het digitale tijdperk en voor de meeste vragen bestaat er een antwoord wat te vinden is via google, wikipedia of ander soorten van zoekpagina’s. Helaas niet voor deze vraag. De Japanse vertalingen zijn schaar op het internet en degene die er zijn geven alles behalve een eenduidig antwoord. Mijn zoektocht gaat dus verder, maar onderstaande is wat ik zoal gevonden heb. Mocht je meer weten of tips/hint/raad willen geven, gewoon een comment achterlaten onderaan dit bericht.

Op bijna alle Nederlandse sites die over judo gaan of Japanse vechtsporten staat dat Zenshin de betekenis: “Het gehele lichaam”, heeft (zoek maar in google op “Zenshin woordenboek”). Nou is het mogelijk dit voor waar aan te nemen, maar dat laat de vraag open welke filosofie er nou achter zit. Meer antwoorden zijn daarom gewenst en de zoektocht breidt zich uit naar meer internationale sites en hierbij neemt ook de onduidelijk toe.

De internationale sites geven meerdere vertalingen voor Zenshin, maar helaas nog altijd geen filosofie. Hier onder een opsomming van de meest bruikbare en informatieve vertalingen en de links naar de site waar ze gevonden zijn.

 

De eerste site gaf het volgende resultaat

 

Kanji schrift ziet er als volgt uit:

 

 

Letterlijke vertaling:
inchmeal press forward, motorvate allengs druk naar voren, (geen vertaling)
Vertaling:
gradual advance geleidelijke voortuitgang

 

De tweede site:

 

Vertaling van Zenshin in het:

Engels: Nederlands:
advance, drive, progress voortuitgang, ambitie, progressie
antecedents, ancestor, previous position antecedenten, voorouder, vorige positie
gradual progress, steady advanced geleidelijke progressie, gestage vooruitgang
preliminary trials voorafgaande proeven
the whole body, full-length (portrait) het gehele lichaam, met volledige lengte
virtue, moral sense, conscience deugd, morele zin, geweten

 

De derde site gaf een mooie PDF:

 

The Learner’s Kanji Dictionary. Hieronder twee pagina’s uit dit boek:

 

Uit de samenstelling van deze vertalingen is geen eenduidige conclusie te halen. Wel kan er een mooie filosofie omheen geschreven worden, maar deze invulling laat ik aan ieder persoon zelf over, want tenslotte is judo voor iedereen een andere belevenis.